W Żabce stawiamy na bezpieczny biznes!

w pełni
wyposażony
sklep
tylko 5000 zł
wkładu
własnego

Dołącz do nas!

Wypełnij formularz, skontaktujemy się
z Tobą w ciągu 48 godzin!


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury na franczyzobiorcę oraz w celu nawiązania ewentualnej współpracy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności.

Zostając franczyzobiorcą
Żabki, dostajesz:

Przemysław,
franczyzobiorca z Torunia

*Oferta ważna do 28.02.2022 i uzależniona od spełnienia określonych warunków.

Oferta specjalna dotyczy nowych Franczyzobiorców, którzy rozpoczną współpracę z Żabka
Polska Sp. z o.o. w okresie od 01.07.2021 do 28.02.2022 roku (tj. podpiszą umowę współpracy
franczyzowej). Możliwość korzystania z oferty specjalnej przysługuje Franczyzobiorcy tylko
w odniesieniu do pierwszego sklepu, który prowadzi w sieci oraz po spełnieniu warunków
określonych poniżej.

Założenia oferty specjalnej:

1. Żabka Polska sp. z o.o. zapewnia nowemu franczyzobiorcy uzyskanie przychodu z działalności handlowej w sklepie w wysokości nie mniej niż 17.000 zł netto miesięcznie przez pierwsze pełne 12miesięcy działalności po otwarciu sklepu.

2. Warunkiem uzyskania przychodu określonego w pkt 1 powyżej jest to, że Franczyzobiorca przez pierwsze pełne 12 miesięcy działalności łącznie:

a) uzyska średni poziom weryfikacji standardów jakościowych sklepupowyżej 80% w każdym miesiącu,
b) będzie miał otwarty sklep we wszystkie dni miesiąca (z wyłączeniem 25 grudnia i Niedzieli Wielkanocnej),
c) prowadzi działalność w sklepie w dniach niehandlowych nie krócej niż przez 8 godz. w określonych godzinach (w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa).

3. Oferta nie dotyczy drugiego i kolejnego sklepu oraz sklepów w procesie zmiany Franczyzobiorcy.

4. Przychód określony w pkt 1 powyżej będzie rozliczany w postaci rabatu zakupowego z działalności gospodarczej Franczyzobiorcy w sklepie.

5. Po upływie okresu pierwszych pełnych 12 miesięcy działalności handlowej Franczyzobiorca osiąga przychody na zasadach ogólnych wynikających z umowy współpracy franczyzowej.

6. Szczegółowe zasady współpracy franczyzowej określa umowa współpracy franczyzowej wraz z załącznikami zawierana przez Franczyzobiorcę z Żabka Polska Sp. z o.o.

7. Szczegółowe warunki niniejszej oferty specjalnej określa instrukcja do umowy współpracy franczyzowej wydana przez Żabka Polska Sp. z o.o. Więcej informacji www.zabka.pl/franczyza

8. Warunki jakie musi spełnić obcokrajowca, jeśli chciałby zostać franczyzobiorcą sieci Żabka Kandydat, który nie posiada obywatelstwa polskiego i pochodzi z kraju nienależącego do UE jest weryfikowany na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy, lub ważnej Karty Polaka z wizą i wnioskiem o wydanie karty pobytu. Franczyzobiorcą może zostać każdy, kto zgodnie z polskim prawem może założyć jednoosobową działalność gospodarczą oraz płynnie posługuje się językiem polskim. Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa powinny przedstawić dwóch poręczycieli, opcjonalnie jednego poręczyciela i kaucję w wysokości 25 tys. zł.

Więcej...